Activitat recent de la pàgina

13 de des. 2018, 15:40 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR08 | Tarifa Rehabilitació de façana
13 de des. 2018, 15:37 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR02 | Tarifa 1 unitat d'inspecció
13 de des. 2018, 15:37 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR02 | Tarifa 1 unitat d'inspecció
13 de des. 2018, 7:41 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR50 | Tarifa 50 unitats d'inspecció
13 de des. 2018, 7:41 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR50 | Tarifa 50 unitats d'inspecció
13 de des. 2018, 7:39 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR13 | Serveis tècnics - Informe complementari
13 de des. 2018, 7:39 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR13 | Serveis tècnics - Informe complementari
13 de des. 2018, 7:38 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR04 | Tarifa Informe i dictamen
13 de des. 2018, 7:38 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR04 | Tarifa Informe i dictamen
13 de des. 2018, 7:38 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR20 | Tarifa 20 unitats d'inspecció
13 de des. 2018, 7:38 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR20 | Tarifa 20 unitats d'inspecció
13 de des. 2018, 7:36 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR06 | Tarifa Gestió de residus
13 de des. 2018, 7:36 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR06 | Tarifa Gestió de residus
13 de des. 2018, 7:36 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR10 | Tarifa 10 unitats inspecció
13 de des. 2018, 7:36 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR10 | Tarifa 10 unitats inspecció
12 de des. 2018, 23:40 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR03 | Tarifa Certificat energètic
12 de des. 2018, 23:40 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR03 | Tarifa Certificat energètic
12 de des. 2018, 23:40 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR11 | Tarifa eliminació barreres arquitectòniques
12 de des. 2018, 23:40 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR11 | Tarifa eliminació barreres arquitectòniques
12 de des. 2018, 23:39 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR12 | Serveis tècnics - Tràmits administratius
12 de des. 2018, 23:39 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR12 | Serveis tècnics - Tràmits administratius
12 de des. 2018, 23:39 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR09 | Tarifa Rehabilitació integral
12 de des. 2018, 23:39 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR09 | Tarifa Rehabilitació integral
12 de des. 2018, 15:42 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR01 | Tarifa general
12 de des. 2018, 15:41 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR01 | Tarifa general