Activitat recent de la pàgina

21 de març 2019, 8:36 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR11 | Tarifa eliminació barreres arquitectòniques
21 de març 2019, 8:36 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR12 | Serveis tècnics - Tràmits administratius
21 de març 2019, 8:36 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR12 | Serveis tècnics - Tràmits administratius
21 de març 2019, 0:41 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR09 | Tarifa Rehabilitació integral
21 de març 2019, 0:41 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR09 | Tarifa Rehabilitació integral
21 de març 2019, 0:37 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR01 | Tarifa general
21 de març 2019, 0:37 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR01 | Tarifa general
20 de març 2019, 16:40 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR05 | Tarifa Informe i diagnòstic dels edificis
20 de març 2019, 16:40 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR05 | Tarifa Informe i diagnòstic dels edificis
20 de març 2019, 16:39 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR08 | Tarifa Rehabilitació de façana
20 de març 2019, 16:39 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR08 | Tarifa Rehabilitació de façana
20 de març 2019, 16:36 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR07 | Tarifa Seguretat i Salut
20 de març 2019, 16:36 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR07 | Tarifa Seguretat i Salut
20 de març 2019, 8:38 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR02 | Tarifa 1 unitat d'inspecció
20 de març 2019, 8:38 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR02 | Tarifa 1 unitat d'inspecció
20 de març 2019, 8:36 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR50 | Tarifa 50 unitats d'inspecció
20 de març 2019, 8:36 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR50 | Tarifa 50 unitats d'inspecció
20 de març 2019, 0:40 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR13 | Serveis tècnics - Informe complementari
20 de març 2019, 0:40 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR13 | Serveis tècnics - Informe complementari
20 de març 2019, 0:39 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR04 | Tarifa Informe i dictamen
20 de març 2019, 0:39 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR04 | Tarifa Informe i dictamen
20 de març 2019, 0:38 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR20 | Tarifa 20 unitats d'inspecció
20 de març 2019, 0:38 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR20 | Tarifa 20 unitats d'inspecció
20 de març 2019, 0:36 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR06 | Tarifa Gestió de residus
20 de març 2019, 0:36 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR06 | Tarifa Gestió de residus