Activitat recent de la pàgina

14 de des. 2019, 7:40 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR03 | Tarifa Certificat energètic
14 de des. 2019, 7:40 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR11 | Tarifa eliminació barreres arquitectòniques
14 de des. 2019, 7:39 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR11 | Tarifa eliminació barreres arquitectòniques
14 de des. 2019, 7:39 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR07 | Tarifa Seguretat i Salut
14 de des. 2019, 7:39 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR07 | Tarifa Seguretat i Salut
14 de des. 2019, 7:37 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR04 | Tarifa Informe i dictamen
14 de des. 2019, 7:37 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR04 | Tarifa Informe i dictamen
13 de des. 2019, 23:41 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR02 | Tarifa 1 unitat d'inspecció
13 de des. 2019, 23:41 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR02 | Tarifa 1 unitat d'inspecció
13 de des. 2019, 23:37 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR01 | Tarifa general
13 de des. 2019, 23:37 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR01 | Tarifa general
13 de des. 2019, 15:38 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR13 | Tarifa Informe complementari
13 de des. 2019, 15:38 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR13 | Tarifa Informe complementari
13 de des. 2019, 15:37 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR20 | Tarifa 20 unitats d'inspecció
13 de des. 2019, 15:37 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR20 | Tarifa 20 unitats d'inspecció
13 de des. 2019, 7:39 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR14 | Tarifa Taxacions immobiliàries
13 de des. 2019, 7:39 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR14 | Tarifa Taxacions immobiliàries
13 de des. 2019, 7:38 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR09 | Tarifa Rehabilitació integral
13 de des. 2019, 7:38 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR09 | Tarifa Rehabilitació integral
13 de des. 2019, 7:38 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR05 | Tarifa Informe i diagnòstic dels edificis
13 de des. 2019, 7:38 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR05 | Tarifa Informe i diagnòstic dels edificis
13 de des. 2019, 7:36 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR08 | Tarifa Rehabilitació de façana
13 de des. 2019, 7:36 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR08 | Tarifa Rehabilitació de façana
12 de des. 2019, 23:41 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR06 | Tarifa Gestió de residus
12 de des. 2019, 23:41 PROJEcTeS i direccions d'obra ha editat PR06 | Tarifa Gestió de residus