Ajudes per a 'passar la ITV' del seu edifici a Picanya

 

L’Ajuntament de Picanya donarà ajudes de 500€ per al pagament d’honoraris professionals per a 'passar la ITV' del seu edifici. Les ajudes es concediran seguint un ordre de prelació d'acord amb la data de sol·licitud en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Picanya, fins a esgotar el pressupost (12.000 €).

 

He de 'passar la ITV' al meu edifici?

Sí.

Després de l'aplicació del decret DECRET 53/2018, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es regula la realització de l’informe d’avaluació de l’edifici d’ús residencial d’habitatge (IEEV.CV), tots els immobles (unifamiliars i plurifamiliars) amb una antiguitat superior a 50 anys tenen l'obligatorietat de "passar la ITV" al seu edifici.

 

Què vol dir ‘passar la ITV’ i què inclou?

És un informe realitzat per un tècnic que, després de visitar l’edifici, avalua l’estat de conservació, les condicions bàsiques d’accessibilitat i l’eficiència energètica de l’edifici.

Serveix per a detectar possibles deficiències o patologies a temps, a més de proposar mesures de millora de cara a millorar l'eficiència energètica i accessibilitat.

A més, l’informe inclou el Certificat d’Eficiència Energètica dels habitatges, document obligatori a presentar en notaria en cas de venda o lloguer dels habitatges.

 

I si no tinc passada la ITV?

Al igual que no fiquem en dubte la importància de tindre passada la ITV en els nostres vehicles per la nostra seguretat, és igualment important saber l’estat de conservació dels nostres edificis i les possibles deficiències o patologies que puguen tindre, ja que en ells passem la major part del temps. Tots coneixem casos d'immobles que s'esfondraven de sobte.

De igual forma que l’administració preveu multes per als propietaris dels vehicles que no tenen passada la ITV, les persones propietàries dels edificis que no disposen de la 'ITV de l’edifici', incurriran en infracció urbanística amb les conseqüències que la legislació urbanística autonòmica establisca.

Com a entitat col·laboradora de l'Administració, rehabi-li-tar.com està a la vostra disposició per a redactar i presentar la certificació requerida en les tramitacions per declaració responsable, la qual, com és sabut, impliquen una efectivitat immediata.

 

Com puc passar i quant costa la ITV del meu edifici?

rehabi-li-tar.com, com a empresa autoritzada, pot 'passar la ITV' al seu edifici i la gestió de les ajudes desde 890 € + IVA.

Demana'ns pressupost sense compromís al TLF: +34 961 135 438 o per correu info@rehabi-li-tar.com

Nota: s'ha d'entendre 'ITV de l'edifici' com a l'informe d’avaluació de l’edifici d’ús residencial d’habitatge (IEEV.CV)

 

Referències normatives

Anunci de l’Ajuntament de Picanya sobre convocatòria 2019 d’ajudes per al pagament d’honoraris professionals per a l’obtenció de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici, les bases de les quals van ser aprovades en Junta de Govern de data 22 de març de 2019.

DECRET 53/2018, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es regula la realització de l’informe d’avaluació de l’edifici d’ús residencial d’habitatge i el seu Registre autonòmic en l’àmbit de la Comunitat Valenciana

 

 

Edició 1 (04/07/2019)

Redactada i aprovada per

Francesc Company Gandia

francesc.company.rehabi-li-tar.com