Presentació de l'Àrea

 

L'Àrea de projectes i direccions d'obra és el departament tècnic d’arquitectura i urbanisme de rehabi-li-tar.com, dirigit per Joaquim Iborra i coordinat per Francesc Company, amb seu a València.

 

El seu àmbit d’actuació comprèn la gestió, redacció de projectes i direcció d’obra en edificació i urbanisme, amb una àmplia experiència en rehabilitació, arquitectura residencial pública i privada, planejament i urbanització.

 

Ofereix la coordinació i integració d'un equip tècnic especialitzat en disseny, instal·lacions, càlcul d’estructures i geotècnia, gestió ambiental i de residus, seguretat en el treball, dret jurídic i contractual, interiorisme, paisatgisme, topografia, eficiència energètica, control de qualitat, investigació sobre nous materials i tecnologies, control econòmic i organització d’obres i en moltes altres disciplines.

 

Si voleu saber més sobre nosaltres, podeu consultar les pàgines enllaçades en el menú vertical que hi ha a l'esquerra.

 

 

Edició 2 (18/10/2018)

Redactada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com