Disseny i reforma interior d'habitatges en edificis històrics

 

Planificació i fases de la intervenció

La nostra empresa té una llarga experiència en rehabilitació d'edificis. Creiem que una intervenció en un edifici existent exigeix la planificació de les fases a seguir que, en resum, són les següents:

► Estudi detallat de l'estat actual de l'habitatge, amb una especial atenció a l'estat de conservació de l'estructura, les cobertes i les instal·lacions.

► Planificació tècnica i econòmica de la intervenció, sobre els elements comuns de l'edifici i sobre l'interior de l'habitatge.

► Estudi del programa de necessitats.

► Redacció del projecte, amb definició detallada de materials i acabats i valoració econòmica ajustada al mercat.

► Execució de les obres i/o direcció tècnica qualificada.

 

Criteris

L'adequació i reforma interior d'un habitatge en edificis històrics requereix l'aplicació d'uns criteris rigorosos. Nosaltres, a partir de la pròpia experiència professional, apliquem els següents:

► Adaptació a les característiques pròpies de cada edifici, distingint i valorant les seues qualitats pròpies, que tenen encara plena vigència.

► Distinció i contrast de funcionalitats actuals respecte als elements propis de l'edifici.

► Aprofitament de

 

Edició 1 (16/02/2016)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com