Tramitació d'activitats i obres

 

La "Ordenança reguladora d'obres d'edificació i activitats de l'Ajuntament de València" té per objecte la regulació d'obres i altres actuacions urbanístiques, així com la implantació d'activitats, sotmeses a llicència, declaració responsable i comunicació prèvia. A continuació des de rehabilita-LI-TAR oferim un resum a títol aclaridor de les actuacions previstes en aquesta ordenança, per ampliar la informació pot accedir-hi directament des de l'enllaç facilitat al principi del paràgraf:

 

1 Actes sotmesos a comunicació prèvia

Les actuacions subjectes a aquesta, han de complir: No suposaran actuació estructural No afectarà la façana de l'edifici No es realitzaran en edificis catalogats A l'interior de l'habitatge: CUINA: Substitució de revestiments; substitució de mobles que requereixi obra; fontaneria; instal·lació elèctrica. BANYS I LAVABOS: Substitució de revestiments; substitució de sanitaris que requereixi obra; fontaneria; instal·lació elèctrica. RESTA D'HABITATGE: escrostonats; arrebossats i pintures; substitució de paviments sense superposició ni increment de càrregues; fusteria interior; falsos sostres. En vestíbuls i escales comunitàries: Substitució de paviments. enrajolats Manteniment d'instal·lacions ja existents

Text ...

 

 

Edició 1 (2016.02.16)

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com